Comunicarea din diferite puncte de vedere

Comisia Europeană, în comunicarea din diferite puncte de vedere cu guvernele naționale, și-a propus să atingă un obiectiv ambițios: să le creeze cetățenilor condiții pentru a comunica în alte două limbi pe lângă cea maternă.

  • Motivul a dispărut
  • Viziunea iluzorie este
  • Contrast crescut al vederii
  • Dispecer cu deficiențe de vedere

Vă invităm să aflați mai multe detalii despre această competență-cheie în materialul următor! Ce înseamnă diversitatea lingvistică pentru Europa?

Meniu de navigare

Comunicarea în limbi străine este una dintre cele opt competențe-cheie definite de Cadrul de referință european. Ea constă în abilitatea de a înțelege mesajele vorbite, de a iniția, susține și încheia conversații și de a citi, înțelege și redacta texte adecvate nevoilor individuale ale unei persoane.

O atitudine pozitivă presupune aprecierea diversității culturale, precum și interesul și curiozitatea față de limbile străine și comunicarea interculturală. Predarea și învățarea limbilor străine este esențială pentru libertatea de a se deplasa, de a munci și de a studia oriunde în Europa a cetățenilor europeni.

comunicarea din diferite puncte de vedere

Acest demers are ca scop stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice, contribuind la o receptare reciprocă a altor țări și culturi.

De asemenea, este esențial să ne asigurăm că deficiențele lingvistice nu reprezintă o barieră în calea participării la societate.

Merită remarcat și numărul tot mai mare de copii europeni a căror limbă maternă diferă de limba de instrucție din școală. Raportul Predarea și învățarea limbilor în clase multilingve evidențiază o serie de strategii de învățare a limbilor în medii multiculturale încununate de succes, dublate de o analiză a literaturii de specialitate pe această temă.

comunicarea din diferite puncte de vedere

Vă invităm să urmăriți explicațiile dr. Dina Mehmedbegovic cu privire la bilingvism și la importanța acestuia în acest episod Education Talk. Promovarea multilingvismului la nivel european Ziua Europeană a Limbilor EDL este un exemplu concret de activitate la nivel european.

Aceasta are loc anual, pe 26 septembrie, evidențiind importanța diversificării limbilor învățate, cu precădere din perspectiva înțelegerii interculturale. Site-ul EDL oferă o gamă variată de modalități de participare: materiale didacticeevenimente publice, jocuri lingvistice etc. O altă inițiativă este Certificatul lingvistic european ELLcare recompensează și încurajează inițiativele noi din domeniul predării și învățării limbilor străine.

ELL se acordă proiectelor locale, regionale și naționale care au descoperit modalități creative de a îmbunătăți calitatea activităților de predare a limbilor străinede a motiva elevii și de a exploata în mod optim resursele existente, în vederea diversificării ofertei lingvistice, precum și altor inițiative inovatoare.

comunicarea din diferite puncte de vedere

Pentru a descoperi inițiativele premiate, consultați baza de date ELLiar pentru a vă informa, urmăriți videoclipul de mai jos! Proiecte de învățare a limbilor străine capabile să vă inspire puteți găsi și în următoarele articole despre practici: Fațetele învățării unei limbi străine și Învăţarea limbilor străine — o competenţă pentru viaţă sau în articolul despre regiunea Saarland Regiunile de frontieră: să învățăm limba vecinilor.

Fiți inspirați!

comunicarea din diferite puncte de vedere

Acesta cuprinde unități de formare, cu activități de mică întindere, destinate formării online a profesorilor de limbi străine, propuneri pentru activități de reflecție și instrumente de colaborare, destinate distribuirii experiențelor de perfecționare. Toate acestea pot fi parcurse în maxim 30 de minute! Vă invităm să descoperiți kitul D. Descărcați kitul de perfecționare.

Cel mai vizualizat

În plus, participanții pot urma un curs lingvistic online pentru a-și îmbunătăți competențele. Portofoliul european al limbilor PEL este un document personal în care persoanele de orice vârstă își pot consemna experiențele culturale și de învățare a unei limbi străine în școală sau în afara acesteia. Acesta cuprinde trei părți: un pașaport lingvistic, o biografie lingvistică și comunicarea din diferite puncte de vedere perspectiva consumatorului.

Informațiiimportante