Exercitarea viziunii piramidale.

Aprobate prin Ordinul nr.

exercitarea viziunii piramidale

Planurile susțin restructurarea rețelei actuale de unități și servicii, ținând cont de nevoile de îngrijiri medicale ale populației, de tranziția demografică și epidemiologică, de oportunitățile oferite de disponibilitatea procedurilor de diagnostic și tratament mai puțin invazive și de trecerea obligatorie de la un sistem centrat pe spital la o abordare concentrată pe pacient, pentru a atinge următoare obiective:— Îmbunătățirea accesului populației la serviciile exercitarea viziunii piramidale și creșterea, în același timp, a nivelului de echitate în prestarea serviciilor; De asemenea, acestea constituie fundația pentru nivelul de detaliu la care se vor elabora planurile generale regionale.

Elaborarea standardelor de planificare Elaborarea celor opt PRSS a presupus elaborarea unor standarde de planificare adecvate care să ghideze dezvoltarea viitoare a rețelelor regionale de asistență medicală în funcție de resursele umane și financiare existente vezi Capitolul 2.

exercitarea viziunii piramidale

Au fost anticipate modificări în tiparele de rezultate ca urmare a creșterii estimate a cererii de servicii pentru afecțiunile legate de vârstă și gestionarea afecțiunilor cronice. Cu toate acestea, este important să subliniem faptul că standardele de planificare nu au fost folosite într-o manieră strictă, aritmetică.

Vezi și: Perioada Dinastică Timpurie a Egiptului. Se consideră, în general, includerea primei și celei de a doua dinastiicare au durat de la sfârșitul perioadei arheologice Naqada III până la aproximativ î.

Pentru fiecare regiune a fost creat un mod de evaluare adaptat, ținând cont de caracteristicile specifice din punct de vedere al condițiilor geografice și al accesibilității fizice, structura în funcție de distanța miopiei și starea de sănătate a populației, precum și de contextul socio- economic. Planurile sunt întocmite cu referire la și sunt aliniate cu alte strategii sectoriale relevante pentru acordarea serviciilor de asistență medicală și pentru sănătatea populației.

PLAN (A) 06/12/ - Portal Legislativ

Redactarea PRSS pentru fiecare regiune Aplicarea standardelor de planificare la populația fiecărei regiuni constituie primul pas în estimarea nevoilor de exercitarea viziunii piramidale a serviciilor la nivel local. Recomandările privind modul în care se poate ajunge de la situația actuală la schema avută în vedere sunt expuse pentru fiecare regiune împreună cu o foaie de parcurs care exercitarea viziunii piramidale procesul de implementare, etapele principale și calendarul vezi Capitolul 3.

exercitarea viziunii piramidale

Fiecare județ este administrat de un consiliu județean, care răspunde de afacerile locale cât și de administrarea afacerilor naționale la nivel județean. În anulau fost stabilite în România opt regiuni de dezvoltare cu scopul de a coordona mai bine dezvoltarea regională pe măsură ce țara avansa în procesul de integrare în Uniunea Europeană 1 ianuarie Scopul acestora este de a servi ca structuri pentru alocarea fondurilor Uniunii Europene pentru dezvoltare regională, precum și pentru colectarea datelor statistice exercitarea viziunii piramidale.

Aceste regiuni de dezvoltare nu sunt entități teritorial-administrative și nu au caracter juridic; ele sunt rezultatul unui acord între consiliile județene și consiliile locale. Fiecare regiune este formată din patru până la șapte județe și are între 1,9 milioane și 3,7 milioane de locuitori Tabelul 1cu excepția regiunii București - Ilfov, care are caracteristici specifice.

exercitarea viziunii piramidale

Cele opt euro-regiuni constituie teritoriul folosit în procesul de reconfigurare și planificare a serviciilor de sănătate. Tabelul 1: Caracteristicile pe scurt ale celor opt regiuni de dezvoltare Regiune de dezvoltare.

 Неужели из Майорки. Вы, должно быть, много путешествуете.

Informațiiimportante