Misterul restaurării vederii, Începe restaurarea ansamblului Mănăstirii Galata

Ochelari de restaurare a vederii recenzii

Hunter Nancy Nowell, misterul restaurării vederii a fost una dintre stră-străbunicile din partea tatălui, s-a mutat la Lapeer, Michigan, la mijlocul anilor Nancy i-a ascultat mesajul, s-a rugat cu privire la el şi a primit mărturie că misionarul predica adevărul.

Tema sa a fost a Doua Venire a lui Hristos. Am avut o mărturie că el rostea adevărul şi că Joseph Smith era un profet adevărat, chemat şi rânduit de Dumnezeu pentru a înfăptui o lucrare măreaţă, pentru că el a adus la lumină adevărul aşa cum a fost propovăduit de Isus Hristos.

La fel ca stră-străbunica sa, Nancy Nowell, Howard W. Hunter a avut o mărturie sigură despre misiunea profetică a lui Joseph Smith. La trei săptămâni după ce a devenit preşedinte al Bisericii, misterul restaurării vederii a călătorit la Nauvoo pentru a comemora împlinirea a de ani de la martiriul lui Joseph şi Hyrum Smith.

Cu siguranţă, Joseph a fost credincios şi fidel responsabilităţii încredinţate lui în timp ce s-a aflat pe pământ… Eu depun mărturie solemnă că profetul Joseph Smith a fost slujitorul uns al Domnului în aceste zile din urmă.

De multe ori Evanghelia [a] fost dată lumii misterul restaurării vederii profeţi şi, de fiecare dată, [ea a fost] pierdută din cauza nesupunerii.

Optimed, centru pentru restaurarea vederii cu laser

În anultăcerea a fost întreruptă şi Domnul a apărut din nou unui profet. Acest profet, Joseph Smith, a putut depune mărturie despre cunoaşterea pe care o avea că Dumnezeu trăieşte, că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, o Fiinţă Înviată, separată şi distinctă de Tatăl.

El nu a depus mărturie despre ce credea sau despre ce gândeau sau ce speculaţii făceau el sau alţii. El a ajuns să aibă această cunoaştere pentru că Misterul restaurării vederii Tatăl şi Fiul i-au apărut în persoană şi i-au vorbit. Mai mult, Tatăl şi Fiul au demonstrat adevărul incontestabil că Ei sunt personaje separate şi distincte.

Totuşi, este ştiut că Pavel, în acea experienţă de la începuturi, a fost singurul om din acel mare oraş al învăţăturii care ştia că omul poate să treacă prin porţile morţi şi să trăiască din nou. El a fost singurul om din Atena care putea explica limpede diferenţa dintre formalismul idolatriei şi preaslăvirea sinceră a singurului Dumnezeu adevărat şi viu [vezi Faptele apostolilor].

  • Viziune teoretică asupra lumii, Account Options
  • În plus față de băut și de fumat, Vladimir Georgievich se situează de asemenea printre cei din urmă obișnuiți să poarte ochelari.
  • Vitamina B pentru a îmbunătăți vederea
  • Efectele secundare ale medicamentelor asupra vederii
  • Începe restaurarea ansamblului Mănăstirii Galata
  • Optimed, centru pentru restaurarea vederii cu laser
  • Laborator de corectare a vederii de contact Ce trebuie să știm despre lentilele de contact?

Hristos a fost persecutat şi ucis, dar timpul a scos la iveală adevărul. Cum s-a întâmplat în cazul fiului tâmplarului, tot aşa s-a întâmplat în cazul fiului fermierului. Măreţia sa constă într-un lucru — veridicitatea declaraţiei sale că el I-a văzut pe Tatăl şi pe Fiul şi că a reacţionat la realitatea acelei revelaţii divine Eu depun mărturie… că Tatăl şi Fiul I-au apărut profetului Joseph Smith pentru a începe această măreaţă desfăşurare a lucrării din zilele din urmă în timpul nostru.

Eu depun mărturie că profetul băiat, care, în atât de multe aspecte, rămâne miracolul central… al experienţei acestei Biserici, este dovada vie a faptului că, în mâinile lui Dumnezeu şi sub îndrumarea Salvatorului lumii, lucrurile slabe şi simple trebuie să vină şi misterul restaurării vederii le distrugă pe cele mari şi puternice.

În ziua de şase aprilie a anului … un grup de bărbaţi şi femei, supunându-se poruncii lui Dumnezeu, s-au adunat în casa domnului Peter Whitmer [sr. Erau persoane onorabile şi cetăţeni respectabili, dar practic necunoscuţi în afara comunităţii în care trăiau Aceşti oameni obişnuiţi, umili s-au adunat pentru că unul dintre ei, Joseph Smith jr, un bărbat oftalmologie chirurgicală tânăr, făcuse o declaraţie remarcabilă.

El le-a declarat, lor şi masa de invatare celorlalţi care doreau să asculte, că primise, în mod repetat, mesaje cereşti profunde, inclusiv o viziune în care i-au apărut Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său Misterul restaurării vederii, Isus Hristos. Ca urmare a acestor experienţe revelatoare, Joseph Misterul restaurării vederii publicase deja Cartea lui Mormon, o cronică despre prezenţa lui Hristos în viaţa vechilor locuitori ai Americii.

Mai mult, Domnul i-a poruncit acestui tânăr bărbat, acum în vârstă de numai 24 de ani, să reinstituie Biserica ce existase în timpurile Noului Testament şi care, în puritatea ei restaurată, trebuia să fie, din nou, denumită cu numele principalei pietre din capul unghiului şi al conducătorului ei veşnic, Domnul Isus Hristos Însuşi. Astfel, într-un mod umil, dar foarte plin de semnificaţie, a fost deschisă prima pagină a istoriei acestei măreţe Biserici care avea să influenţeze nu doar acea generaţie de oameni, ci întreaga familie umană… Un început umil, da, dar afirmaţia că Dumnezeu vorbise, că Biserica lui Hristos a fost din nou organizată şi doctrinele sale reafirmate prin revelaţie divină a fost cea mai remarcabilă declaraţie făcută lumii din zilele în care Salvatorul Însuşi S-a aflat pe pământ, mergând pe drumurile Iudeii şi pe dealurile Galileii.

Biserica lui Hristos, împărăţia lui Misterul restaurării vederii pe pământ, a fost restabilită şi menită, potrivit scripturii, să înainteze şi să umple misterul restaurării vederii pământul [vezi Daniel ].

Preparate pentru restaurarea și corectarea vederii

Joseph Iosif în limba misterul restaurării vederii Smith jr. Totuşi, misterul restaurării vederii trei termeni nu înseamnă acelaşi lucru, ci au înţelesuri diferite şi distincte. Widtsoe spune în definiţia sa că un profet este un învăţător — cineva care enunţă adevărul. El predă adevărul aşa cum este revelat omului de către Domnul şi, prin inspiraţie, îl explică oamenilor pe înţelesul lor.

Mulţi cred că un profet este, în esenţă, un prevestitor al evenimentelor şi întâmplărilor viitoare, ce trebuie să știți despre viziune aceasta este numai una dintre multele capacităţi ale unui profet.

Ochelari de restaurare a vederii recenzii

El este purtător de cuvânt al Domnului. Un văzător este o persoană care vede. Aceasta nu înseamnă că el vede cu ochii fizici, ci vede cu ochii spirituali. Darul de a fi văzător este o înzestrare supranaturală. Nu trebuie să presupunem că a vedea cu ochii spirituali nu înseamnă a vedea cu adevărat.

O astfel de viziune nu este vis sau imaginaţie.

misterul restaurării vederii

Obiectul este cu adevărat văzut, dar nu cu ochii fizici. Fiecare dintre noi are ochi spirituali, care sunt omologii ochilor fizici.

Începe restaurarea ansamblului Mănăstirii Galata

Noi am fost creaţi întâi spiritual şi, apoi, au fost create trupurile noastre ca un acoperământ pentru spiritele noastre. Ni se spune că, în prima noastră stare, ne-am ghidat cu ajutorul vederii. Aceasta s-a întâmplat cu ajutorul vederii ochilor noştri spirituali, pentru că nu ni se dăduseră încă trupuri cu ochi fizici.

misterul restaurării vederii

Toţi oamenii au văz spiritual, dar nu au întotdeauna privilegiul de a folosi acest văz dacă nu sunt însufleţiţi de Spiritul Domnului Prin puterea Duhului Sfânt, anumite persoane, trimise misterul restaurării vederii pământ în acest scop, sunt capabile să vadă şi perceapă lucrurile care ţin de Dumnezeu.

Un văzător este cineva care vede şi cunoaşte lucrurile care au trecut şi, de asemenea, lucrurile care vor veni şi prin el toate lucrurile vor fi revelate vezi Mosia Pe scurt, el este cineva care vede, care păşeşte în lumina Domnului cu ochii spirituali deschişi şi însufleţiţi de puterea Duhului Sfânt. Moise, Samuel, Isaia, Ezechiel şi mulţi alţii au fost văzători, pentru că ei au avut privilegiul de a vedea mai de aproape gloria şi puterea divine decât au avut alţi oameni în viaţa misterul restaurării vederii.

O revelaţie face cunoscut ceva necunoscut sau care a fost anterior cunoscut de om şi luat din memoria lui. Întotdeauna, revelaţia dezvăluie adevărul şi întotdeauna vine însoţită de aprobare divină.

Revelaţia se primeşte în moduri diferite, dar întotdeauna presupune faptul că revelatorul a trăit şi s-a comportat astfel încât să misterul restaurării vederii în acord sau în armonie cu spiritul divin al revelaţiei, spiritul adevărului şi, astfel, să fie capabil să primească mesaje divine.

Pentru a rezuma, putem spune că profetul este un învăţător al adevărului divin, un văzător în toate sensurile cuvântului. Simţul văzului spiritual al lui [Joseph Smith] a fost însufleţit într-o măsură considerabilă şi amplificat de Duhul Misterul restaurării vederii.

Viziune teoretică asupra lumii

Acesta a fost darul prin care, misterul restaurării vederii când a intrat în pădure să se roage, el I-a văzut pe Tatăl şi pe Fiul. Pe măsură ce îi urmărim viaţa şi lucrările din acest punct de vedere, constatăm că el nu a încercat să acţioneze folosindu-şi puterile proprii.

misterul restaurării vederii

El s-a bizuit pe Domnul şi, de aceea, a primit ajutorul Său şi a fost învăţat de El. Viaţa sa a fost condusă prin revelaţie. Noi îl lăudăm pentru oftalmologie modernă sa de a avea o legătură strânsă nu doar cu Iehova, ci şi cu alte personaje din cer.

În anulcând tatăl Smith l-a binecuvântat pe tânărul Joseph, el a declarat că Iosif din vechime din Egipt l-a văzut pe acest văzător din zilele din urmă.

misterul restaurării vederii

Iosif din vechime a plâns când a înţeles modul în care lucrarea profetului Joseph avea să-i binecuvânteze pe numeroşii urmaşi ai lui Iosif. Îl lăudăm, de asemenea, pe Joseph Smith pentru sârguinţa şi capacitatea sa de a traduce şi de a primi sute de pagini de scriptură revelată.

misterul restaurării vederii

El a fost canalul prin care au fost transmise revelaţiile. S-a estimat că prin el au trecut mai multe pagini minunate de scriptură decât prin oricare alt om din istorie.

misterul restaurării vederii

În copilăria sa, a avut parte de acea operaţie dureroasă la picior — operaţie fără de care el nu ar fi putut să ia parte la dificila călătorie de mai târziu a Taberei Sionului, din Ohio în Missouri. La fel, îi lăudăm pe el şi pe Emma pentru îndurarea pierderii pline de tristeţe a şase dintre copiii lor naturali şi adoptaţi, care au murit la o vârstă fragedă.

Părinţii care au pierdut chiar şi numai un copil înţeleg ce înseamnă aceasta. Îl lăudăm pe Joseph pentru capacitatea de a îndura persecuţii, inclusiv privaţiunile îndelungi şi grele din închisoarea Liberty.

Joseph Smith, profetul restaurării

Multora li se părea atunci că nu exista nicio speranţă. Noi trăim într-o perioadă în care se pun multe întrebări despre Joseph Smith şi Evanghelia restaurată.

Îl lăudăm pe Joseph pentru că a îndurat trădări şi dezamăgiri amare şi repetate. El nu a mers la Carthage cu amărăciune.

Informațiiimportante